Jupiter Aircraft sa zúčastnil ako sponzor festivalu «Mriya-Fest»


Uverejnený 05.06.2018

Jupiter Aircraft sa ako sponzor zúčastnil festivalu «Mriya-Fest», ktorý sa konal 26. – 27. mája v meste

čerkasy. Na tento festival prúdili desiatky lietadiel z celej Európy. Na letisku Čerkasy stáli v dlhom rade tisíce ľudí. Nefunguje už mnoho rokov, no tento deň bol preplnený lietadlami.

Účelom festivalu «Mriya-Fest» je pomôcť deťom z dysfunkčné rodiny si vyberajú svoje budúce povolanie. Celkovo sa na letisku Čerkasy zišlo 45 ľahkých prúdových lietadiel. Boli tam nielen, ale aj hostia z Francúzska, pobaltských krajín a Nemecka.

Všetci, ktorí prišli na podujatie, si mohli pozrieť leteckú show a výstavu výkon motocyklistov. Nechýbali ani vystúpenia detských súborov. Okrem toho bolo postarané o veľa zábavy najmä pre deti: povozníctvo, detská dedinka a kampus profesií. V priestoroch letiska sa deti mohli zúčastniť rôznych majstrovských kurzov.

Festival zavŕšilo vystúpenie juniorských hip-hopových kapiel a „Yarmak“. ” pásmo.

NAŠE PRODUKTY

Spoločnosť "Jupiter Aircraft" je súčasťou