DRONY


Jupiter H-1
250 km
Jupiter H-1L
350 km
Jupiter H-4
1000 km

Môže byť široko používaný vo vzdušnom velení pre úlohy, ako je letecký dohľad, prieskum, forenzná činnosť, získavanie a prenos leteckých snímok, ako aj spolupráca s pozemnými policajnými zložkami, technikou a vybavením. To môže dosiahnuť cieľ a výsledok širokého spektra monitorovania, rôznych spravodajských nástrojov, lepšieho nasadenia policajných síl, rôznych metód získavania dôkazov a podrobnejšej schopnosti vymáhania.

NAŠE PRODUKTY

Spoločnosť "Jupiter Aircraft" je súčasťou