Služby leteckého prieskumu v celej EÚ (požiarne služby, energetické spoločnosti, plynovody a iné)


Cena
UAV:
Jupiter H1
329000€
Jupiter H1(В)
299000€
Jupiter H2
...
Jupiter H3
...
Civilné lietadlá vyrábané na Slovensku:
Jupiter J4S 916iS
299000€
Jupiter J4SAmp 916iS
349000€
Jupiter J4S TWO ENGINE 916iS
389000€

NAŠE PRODUKTY

Spoločnosť "Jupiter Aircraft" je súčasťou